Hakkımızda

Google Plus Share
Facebook Share

BÜLENT MÜFTÜOĞLU 

               1990 senesinde Marmara Güzel Sanatlar Fakültesi İç mİmari/Endüstriyel Tasarım Bölümünden dereceyle mezun olmuştur. 1993 senesinde aynı üniversitede yüksek lisansını tamamlamıştır. (Halen doktorasına devam etmektedir).

               İş hayatına tasarımcı olarak Koç Holding’de  (Beko Elektronik) başlamıştır. Bu süreç kapsamında 1992-1993 senelerinde Londra’da “Maurice Kirkpatrick Design Office” de” Beko” ve “Arçelik” markalaları için 12 ürün gamı tasarım sürecinde bulunmuştur.

               1994 senesinde kendi tasarım ofisini açarak (Shakers Studio Tasarım ve Proje ) birçok markaya konsept restoran, sosyal mekan, showroom ve fuar tasarımları yapmıştır.

               2001 senesinden itibaren de kurucusu olduğu MDM Mimarlık bünyesinde ulusal ve uluslararası birçok mimari ve iç mimari projeleri hayata geçirmektedir.

 

MDM Mimarlık

               MDM Mimarlık 2001 senesinde Bülent Müftüoğlu tarafından kurulmuştur. Mimari, Kentsel Tasarım, Restorasyon ve İç mimari konularında her türlü büyüklük ve türde, ulusal ve uluslararası projeler gerçekleştirmektedir. Bünyesinde barındırdığı endüstri ürün tasarımcısı, mimarlar, iç mimarlar, sanat tarihçisi ve teknikerleri ile müşterilerine günümüz şartları ve teknolojisinin gerektirdiği tüm donanımlarla hizmet vermektedir.

               MDM Mimarlığın misyonu; “Evrensel Tasarım” kriterleri içerisinde fonksiyonel mekanlar ve ürünler tasarlamaktır. Kuruluşuna ilham olan ve ilk ismini aldığı “Shakers”ların(1)  (Shakers Studio, 1995) tasarımsal kalitedeki işlevsellik ve sadelik ilkelerini, günümüz tasarım anlayışına taşımak, tasarımda çok yönlü kullanım alanlarını araştırmak, tasarım ve proje sürecinin taslak anından, teslim anına kadar geçen tüm kademelerinde hassasiyetle çalışıp yüksek kalite ve konfor sağlamaktır.

               MDM Mimarlık, “Evrensel Tasarım” kriterleri içerisinde yenilenebilir ve her yaşın kullanım esnekliğine sahip mekânsal ve bireysel ürün tasarımları ile konforlu bir yaşam sunmak üzere kurulmuştur.

Aynı zamanda MDM Mimarlık, kişilerin bireysel mahremiyet sınırlarına saygılı, evrensel tasarım kriterlerinden ödün vermeden müşteri memnuniyetini işinin ana ilkesi haline getirmiş ve ana hedefinin insana ve insan hayatına değer katmak olduğu bilincini taşımaktadır.

 

 

Derinlikler Sanat Merkezi

               2006 senesinde Bülent Müftüoğlu kişisel ilgi alanını ve müşterilerine vermiş olduğu sanatsal danışmanlığı birleştirerek MDM bünyesinde “Derinlikler Sanat Merkezi”ni kurmuştur. 2006 yılında Sıraselviler’de kurulmuş olan “Derinlikler Sanat Merkezi” 2007 yılından itibaren MDM Mimarlık içerisinde her ay düzenli olarak ulusal ve uluslararası sanatçılara (resim, heykel, seramik, fotoğraf) sergiler düzenleyerek ülkemizin saygın sanat galerilerinden biri haline gelmiştir.

http://www.derinliklerart.com

 

 

Sosyal Sorumluluk

               Sosyal sorumluluk projelerine de önem veren MDM Mimarlık bu kapsamda 2008 senesinde Türkiye çapında “Fonsiyonel Mekanlar Tasarım Yarışması” nı düzenlemiş ve bu yarışmanın Türkiye’deki üniversite öğrencileri arasında geleneksel hale gelmesini amaçlamıştır.

               Yarışmanın ilk teması olan “Fiziksel Engelliler Anaokulu Tasarımı” Türkiye’de bir ilk olarak ulusal ve uluslararası kamuoyunda oldukça dikkat çekmiştir. Bu konuyla ilgili uluslararası ACTUS semineri kapsamında Türk ve Yunan akademisyenlere sunumlar gerçekleştirilmiştir.

http://v3.arkitera.com/y808-fiziksel-engelliler-anaokulu-tasarim-yarismasi.html

 

 

  • SHAKER’slar ile ilgili bilgi:

               Tasarım tarihinde önemli bir yere sahip olan Shaker’slararn kökeni, Fransız Protestan mezheplerin ‘’Camisard’’ ların titreyip bağırarak, dansedip şarkı söyleyerek ayinler düzenleme geleneğini alanköktenci İngiliz Quaker’larına dayanır. Amerika’da cemaaat yerleşmeleri oluşturan, bekâret kuralına bağlı binyılcı tarikatın öğretilerini ve ilkelerini tüm dünyaya bir fabrikada işçi olarak çalışan Ann Lee duyurur. Bir İngiliz demircinin kızı olan Ann Lee, işçi olarak çalışırken 1758’de Quaker’ların radikal kolu Shaking Quaker’lara katılır ve topluluğun temeli atılmış olur.

 

               Shaker’ların tasarım anlayışları dinsel inançlarından kaynaklanmakla birlikte, yüzyıl kadar sonra yaygınlık kazanacak olan işlevselcilik kavramıyla büyük benzerlikler taşır. Örneğin sade Shaker sandalyeleri hem sağlam, hem de hafif olduğu için odalar temizlenirken ya da ayinler için geniş bir alan kullanılması gerektiğinde, mekânın duvarlarını çepeçevre dolaşan ahşap askılara asılabiliyordu.

 

               Kendilerini komün yaşamına ve çileceliğe adamış olan Shaker’lar, bir işi yapmanın ibadet yerine geçeceğine ve her nesnenin görünümünün işlevine uygun olması gerektiğine inanıyor, mobilyalarını da bu doğrultuda gerçekleştiriyorlardı. Kişisel zevk ve dünyevi değerlerden arınarak gerçekleştirilen komün evlerde kullanılan mobilya ve eşyaların tümü, kullanımının ön plana çıktığı tasarımlardır. Shaker’ların estetik kavramı işleve dayanır, işlevsel olmayan biçim kesinlikle estetik değildir.  Shaker mobilyacıları, bezemeyi gereksiz bulur, süslemeyi dünyaya bağlılığı ifade ettiği için reddederlerdi. Shaker mezhebine girmeden önce yaşamlarını yönlendiren moda eğilimlerini zamanla unuturlardı. Aynı dönemdeki Avrupa etkilerinden bağımsız, bütünüyle Amerika’ya özgü yalın bir üslupta çam, kuşgözü ve akçaağaç gibi malzemeleri kullanmayı tercih ederlerdi.

 

               Her türlü gereksinimlerini kendileri karşılayan Shaker komünleri, kendi kendine yetmeleri, tarımla uğraşmaları, mobilyadan dokuma tezgâhına, ilaç tabletleri yapmada kullanılan kalıptan çıkrığa kadar kadar pek çok şeyi kendi başlarına üretmeleri, cinsel yaşamı reddeden ilkeleri ve dinsel inançlarına bağlılığı nedeniyle Ortaçağ manastırlarına benzetilebilir. Mecbur kalmadıkça dışarıdan bir şey satın almayan bu kapalı topluluk, atölyelerinde ürettikleri mobilyalar, alet edavat ve icatları ile uzun yıllar Amerikan ekonomisine katkıda bulunmuş ve tasarım tarihinde önemli bir rol oynamışlardır.

Kopya Hakları Saklıdır © 2016